جهت مشاهده لیست سایت ها با ترافیک داخلی مورد تایید سازمان فناوری اطلاعات ایران برروی لینک زیر کلیک کنید.

eservices.ito.gov.ir/page/iplist