سرویس های ویژه نمایشگاه اتوکام

سرویس نیمه حرفه ای

زمان: یک ساله

سرعت: 2 تا 8 مگابیت

قیمت: هر گیگ 400 تومن